cards.lt

SVEIKINIMAI
IR ATVIRUKAI


Lietuvių Anglų

Vardadieniai

Šiandien vardadienius švenčia:
 • Gelgaudas
 • Narcizas
 • Tautmilė
 • Tolvydė
 • Violeta

Rytoj vardadienius švęs:
 • Darata
 • Edmundas
 • Skirgaila
 • Skirvytė
Vardadienių paieška Vardadienių paieška
twitter Vardadieniai twitteryje


Šventės

Šios dienos šventės:
 • Nėra švenčių

Rytojaus šventės:
 • Nėra švenčių
twitter Šventės twitteryje


Ar žinai, kad...

Šokoladas žudo šunis. Šokoladas veikia šunų širdį ir nervų sistemą. 100 g šokolado nedideliam šuneliui gali būti mirtina dozė.

Gimtadieniai (vyresniems)

Tegul širdis tiktai pavasarius skaičiuoja
Užkėlus rudeniui vartus.
Tegul visi ateinantys rytojai
Saulėti ir laimingi bus.


Tie metai viesulais praūžia, nesustoja,
Dienų laivai paskęsta praeity.
Ateina vasaros, o smilkiniai šarmoja,
Darbų našta kas dieną vis sunkyn.
Girdi, kaip krinta obuolys prinokęs,
Tai jis - pavasario prasmė gili.
Draugų veiduos Tava jaunystė juokias,
Nėra senatvės šitame kely.


Tie metai su vėju praskriejo,
Žydėjo gražiausiais žiedais,
Bet viskas taip greitai praėjo,
Beliko tik šviesūs sapnai.
Beliko dienos niūrios ir nuobodžios ,
Ir kasdienybės prislėgta širdis.
Kuri taip trokšta laimės ir paguodos,
Kuri vaikystės ilgisi dar vis.


Tikėki tuo kas amžina ir tikra
Gyvenimo kely tešviečia tau viltis,
Išmok atsikratyti blogo -
Kaip kelrodė žvaigždė spindės tau ateitis ...
Čia viskas sava ką matai aplinkui
Belieka dirbti ir laukai žydės ...
Už to arba už kito laiko vingio
Mes susitiksim ir kalbėsim iš širdies.


Visus aplanko jubiliejus,
Visus jis papuošia žiedais ...
Iš taurių krištolinių liejas
Šampanas tviskančiais purslais ...
O dienos liūdnos ir laimingos
Ištirpsta džiaugsmo šurmuly ...
Te nieko šiandien Tau nestinga -
Aplinkui šypsos artimi ...


Į mūsų miestą neateis žila senatvė
Ir nenustos, ir nesibels kol šaltas pirštas į duris, -
Yra gyvenimas, kurio gyvenimas neatėmė,
Ir gražiai čiulba aukštam skliaute vyturys.
(B. Brazdžionis "Yra gyvenimas")


Šioj žemėj daug kas keista, netikėta
Šioj žemėj daug kas miela ir brangu
Todėl palikim teisę džiaugtis ir kentėti
Palikim teisę būti žmogumi,
Sušilkime visi prie žmogiškumo laužo
Ir tie kurie linksmi
Ir tie kurie liūdni
Ir šitos šilumos lyg duonos atsilaužkime
Ir būsim geresni,
Ir būsim sotesni ...
(Eug. Matuzevičius)


Žmogaus gyvenimas matuojamas
Ne pragyventais metais,
O tai kokį pėdsaką jis palieka
Kitų žmonių gyvenime, jų mintyse,
Jų širdyse.


Jei šiandieną tau ir liūdna ir graudu,
Ir kaip nutildyt skausmą nežinai,
Nesmerk šviesiųjų džiaugsmo valandų,
Kurias dar vakar gyvenai.
Galbūt ir vakar pro juokus slapta
Širdy tu karčią ašarą tramdei,
Bet prasiblaivė skausmo valanda,
Taip netikėtai nuostabiai.
Tegul laimingos buvusios dienos
Šypsnys prablaivo širdį ir atleisk
Nesmerki vakarykštės valandos -
Tegul ji šiandien vėl ateis.


Gimtadieniai ir jubiliejai svaigūs
Tegu išpuoš Tamsius kelius žiedais,
Te laimės kelias niekad nesibaigia,
Te bus širdy jaunystė amžinai.


Einam kartu per žemės akmenuotą kelią, -
Ne kartą plovė ašaros akis,
Galbūt, todėl ir smilkiniai jau bąla,
Ir plaka nerami širdis.
Bet neliūdėkit, kad metai plasnoja
Tarytum paukščiai į šiltus kraštus,
Naujų jėgų jie dovanoja.
O dienos verčia štai naujus lapus ...
Tegul jos būna saulėtos ir šviesios
Be debesėlių, be pilkų audrų
Ir laimė ranką Jums išties
Eis su Jumis gyvenimo keliu.


Eina metai ir pila į taurę meilę,
džiaugsmą, lašą svajonės lakios.
Eina metai, ir kartais netyčia
dovanoja truputį skriaudos.
Eina metai, kažkam 55,
O kažkas pirmą žodį ištars,
Kažkieno smilkiniais pašarmojusiais
dar labiau balta snaigė pažais.
Eina metai - tvirtėkit su metais !
Eina metai - jaunėkit su jais.


Puslapiai:
« 1 2 »

FacebookNaudojiesi Twitter? Sek @sveikinimai ir nepraleisk nei vienos šventės ar vardadienio!


Verta aplankyti

Citroen atstovas Autodina


Reklama
Sveikinimai Atvirukai Gimtadienio sveikinimai Sveikinimai jubiliejaus proga Gimtadienio atvirukai