cards.lt

SVEIKINIMAI
IR ATVIRUKAI


Lietuvių Anglų

Vardadieniai

Šiandien vardadienius švenčia:
 • Gelgaudas
 • Narcizas
 • Tautmilė
 • Tolvydė
 • Violeta

Rytoj vardadienius švęs:
 • Darata
 • Edmundas
 • Skirgaila
 • Skirvytė
Vardadienių paieška Vardadienių paieška
twitter Vardadieniai twitteryje


Šventės

Šios dienos šventės:
 • Nėra švenčių

Rytojaus šventės:
 • Nėra švenčių
twitter Šventės twitteryje


Ar žinai, kad...

Kanzaso valstijos (JAV) įstatymai draudžia gaudyti žuvis plikomis rankomis.

Gimtadieniai

Kad žmonės šypsotųs ant vieškelio balto...
Kad saulė žydėtų virš Jūsų galvų...
Kad lietūs nulytų ir skausmą ir kaltę...
Kad sniegas nekristų ant sielos žaizdų...

Kad medžių viršūnėje viltys nutūptų...
Kad vėjai atpūstų geri iš namų...
Kad kartais užsuptų,
Kad kartais užplūstų
Džiaugsmai ir likimai žmonių svetimų...

Kad niekas ir niekur, ir niekaip neskaustų...
Kad niekas nebūtų prie kojų mažu...
Kad viskas iš nieko...
Kad viskas iš naujo...
Kad viskas į gerą...
Kad viskas gražu...


Žmogus visada ko nors ieško.
Tarp žvaigždžių - žvaigždės,
tarp žmonių - žmogaus.
Lai ši žvaigždė, kurios tu ieškojai būtų kuo šviesesnė,
o gyvenimo kely būtų kuo daugiau gerų žmonių.
Nes netiesa, kad mes ieškome šviesos ir gėlių, šilumos ir meilės.
Tai savęs mes ieškome tarp jų.


Yra gyvenime ir praeitis ir ateitis,
Ir dideli darbai, ir didelės svajonės,
Laimingas tas, kas moka atvira širdim
Gyvenimą praeiti ir mylėti žmones.


Tu šypsokis linksmai,
nes jaunystė šviesi.
Ir neleiski jos vėjams kedent.
Ir atmink, kad visi
esam žmonės maži,
vieną kartą atėję gyventi.


Tiktai rožių žiedų,
Tiktai linksmų valandų,
Tiktai saulės šviesos
Ir laimės saldžios
Gimtadienio proga Tau linki ...


Tebūna visko ... visko žmogui reikia,
O kad laimingas būtum - tiek nedaug
Jei nori, kad sėkmė ateitų
Tu garsiai, garsiai ją pašauk!
Ir nebijok nusišypsoti žmogui,
Rimtumo jau ir taip per daug,
Tuomet pasaulis geras pasirodys
Ateis ir laimė, lyg švelni daina ...


Teaušta gražus gimtadienio rytas,
Tekloja takus balti rožių žiedai,
Ir kaip lašas rasos, kaip klevai nematyti
Te nušvinta gyvenimo platūs keliai.


Saugok akimirką, kaip neužpūstą šventą žiburį,
Saugok gerumą, kaip spurdantį paukštį saujoj
Ir saugok širdį,
Kad galėtum pakelti, paguosti, sušildyti...


Te sveikina vėjai šiandieną Tave
Te žiedlapiai šnara Tau pasaką tylią
Te atneša džiaugsmą ir laimę tyrą
Graži ši Gimimo diena.


Tavo šventė -
Pavasario rytas.
Tavo šventė -
Gražiausi žiedai.
Būk laiminga,
Laiminga kaip niekad,
Su saule šypsokis linksmai.


Būk pavasario vėjas
Būk tamsaus miško auksinė gėlė
Būk tu gyvenimo gėris
Būk mėlynos jūros baltąja puta.


O žmogui daug juk reikia -
Ir vėtrų, ir speigų, ir nemigo naktų ...
Laimės ir nevilties, ir ašarų liūties,
Saulutės spindulio ir vyturio giesmės...
Tegul lemtis Tau laimės nepagailės
Ir džiaugsmo šypsena akis nušvies!


Netikėk rasa - netiktos debesų ašaros greit nudžiūva ...
Netikėk sodais - jie žydi tik pavasarį ...
Netikėk vėju - jis perdaug nerūpestingas ...
Netikėk šypsena - dažniausiai būna dirbtina ...
Netikėk žodžiais - juos sako tie, kurie neturi ką pasakyti ...
Tikėk žmonių akimis - jos dar nieko neapgavo!


Linkiu daug laimės -
šviesios, kaip saulė,
didelės, kaip žemė,
nepakartojamos kaip žmogus.


Linkim Tau pasisekimo,
Daug laimingų valandų,
Laimės, džiaugsmo tarp berniukų
Ir po bučkį nuo visų.


Lašiukai tyliai suskambės,
Greit žemė bus iš miego,
O šiandien gėlės pražydės
Ant melsvo kovo sniego,
Ko palinkėti - viskas nyksta:
Patsai gyvenimas, linkėjimai.
Linkiu Jums laimės, didelės sveikatos
Ir kelio, kloto pavasario žiedais.


Laimė ateina pas žmogų tik akimirksniui,
kaip meteoro šviesa.
Ji spindi gražiom spalvom nutvieskusi žemę ir padangę
... paskui virsta paprastu akmeniu ...
Linkime Tau džiaugsmo ir gyventi toje šviesoje.


Laiminga būk!
Mokėki laimę saugot, -
Mokėki būt tokia,
Kokia anksčiau buvai
Ir niekada neimki laimės po truputį,
Nes laimės trupinys - sudegę pelenai.


Kokia brangi Tau ši dienelė,
Tik vieną kartą per metus.
Tad sveikinu ir linkiu laimės
Juk tai - gimtadienis brangus.


Kaip tyliai šlama Lietuvos pušynai
Lai pasakas seka šie Neries krantai...
Lai džiugina tave tos dienos
Lai myli tave draugės ir draugai.


Juokis, kol tavo vaikystė
Dar žaidžia už lango rytais
Žinok tos dienos negrįžta,
Lyg upėm nuplaukti ledai.


Jeigu žemėje yra laimė - linkiu ją sutikti
Jeigu yra sėkmė - Tegul tave visada lydi.
Jeigu yra džiaugsmas - tegul iš tavo lūpų neišblėsta šypsena
Gimimo dienos proga Tau linki ...


Jei gyvenime praradai draugą,
Būk pati kitų drauge.
Jei meilės žiburys užges,
Suliepsnoki žiburiu nauju pati.
Jei nebus aplink gerų žmonių,
Būk pati geru žmogumi.


Gyvenk ne dulkele,
Ne smilga pakelės
Lakštingala ne visą naktį suokia.
Gyvenimo prasmės ir laimės didelės
Pigiai nepažadėk, lengvai neatiduok.
Jei likimas nepasiųs Tau laimės žvaigždės,
Būk pati žvaigžde.


Gyvenimo keliai vos matos
Kiek jų daug, kokie jie platūs
Dar nežinomi beveik ...
Na tai kas, tik drąsiai eik!


Gyvenime kiekvienas žmogus turi savo kelią.
Pasaulyje daug žmonių, daug kelių.
Draugų keliai subėga ir vėl išsiskiria.
Bet bus diena, kai subėgs keliai ir niekada neišsiskirs,
Ir vienas jų bus tavo ...
Norėčiau, kad tavo kelias
Būtų platus ir ilgas.


Gyvenime - laimės,
Širdyje - juoko,
Lūpose - šypsenos
Tau linki ..............


Gyvenimas - audringas šokis,
Dažnai širdis skausmų pilna,
Bet Tu pro ašaras šypsokis,
Sakyk , gyvenimas - daina !


Girdėk sava širdimi kiekvieno skausmą -
Jie tavąjį girdės...
Matyk sava širdim kiekvieno džiaugsmą -
Jie tavąjį matys,
Mylėk kitus, save užmiršus,
Ir jie tave mylės...
Tikėk kitais kaip savo žingsniais,
Ir jie tavim tikės!


Gal būt keista, kad gyveni vieną kartą,
kad turi vieną vaikystę, vieną pirmąją meilę...
Ir iš tikrųjų gyvenimas brangus todėl,
kad jame niekas nepasikartoja, kad niekad nesugrįžta tai kas buvo.


Puslapiai:
« 1 2 »

FacebookNaudojiesi Twitter? Sek @sveikinimai ir nepraleisk nei vienos šventės ar vardadienio!


Verta aplankyti

Citroen atstovas Autodina


Reklama
Sveikinimai Atvirukai Gimtadienio sveikinimai Sveikinimai jubiliejaus proga Gimtadienio atvirukai