cards.lt

GREETING CARDS


Lithuanian English

Name days

Today name days:
 • Aistė
 • Eirimas
 • Eitvydas
 • Eitvydė
 • Laisvūnas
 • Leonas
 • Leontina
 • Simonas

Tomorrow name days:
 • Agnė
 • Eisvydė
 • Gailutis
 • Gostautas
 • Marcijonas
 • Traidenis
Nameday search Nameday search
twitter Namedays in twitter

Various festive cards

Present
Present
Author: Unknown
Binging you a present
Binging you a present
Author: Unknown
Present for you
Present for you
Author: Unknown
Champagne glass
Champagne glass
Author: Unknown
Happy Labor Day!
Happy Labor Day!
Author: Unknown
Card with Lithuanian text
Everybody celebrates diversely

Facebook


Advertisement